۱۳۸۷/۱۲/۲۱

ساندویچ و آبجو

گاهی اوقات
باید از تمام همخوابه ها دست کشید
خاطرات را در جایی، مثلا جاکفشی مبحوس کرد
نو را از تابیدن به اتاق محروم
نشست برروی مبل و خیره ماند
ساندویچ خورد و آبـجو نوشید
ساندویچ خورد و آبـجو نوشید
ساندویچ خورد و آبـجو نوشید
تا روز دگر فرا رسد