۱۳۸۷/۱۲/۲۲

نهنگ ها

دل نهنگ ها هم میگیرد
چه برسد دل مــا، که در نبود دو پـک عـرق میریزد

هیچ نظری موجود نیست: