۱۳۸۹/۷/۱۵

گاهی اوقات میشه جای چیزایی که تو زندگیه روزمرمون جا خشک کردن رو با هم عوض کرد. اینطوری یه شیرینیه زیرپوستی ی رو حس میکنی که حاصل بازی با روتین هاییه که تو فکرت حک شده. مثلن میشه صبا جای دوش رو با صبحونه عوض کرد. میشه جای صبا با اتوبوس به سر کار رفتن و عصرا با تاکسی برگشتن رو باهم عوض کنی. میخوام بگم، اصن میشه اول بوسش کرد بعد بهش سلام کرد.