۱۳۹۰/۶/۱۹


لذت اینکه اگه بدستش نیاوردی بتونی ازش بگذری، یکی از بزرگترین لذت هایی است که تا به حال چشیدمش.‏


هیچ نظری موجود نیست: