۱۳۹۰/۳/۶

روزانه ها

یک. چی بگم؟ نه میره، نه میخوادم. خسته شدم و همچنان قبول نداره که غیر عادیه باهم بودنمون. خسته شدم، کاشکی بفهمه.‏

۱ نظر:

شلوارک گفت...

شاید لازمه شکلش و عوض کنی ..