۱۳۸۹/۲/۸

حال و هوای این روزهام
به مانند آن بازیگر فیلم پورنیست
که از زبان انگلیسی
فقط فاک می را میداند