۱۳۸۹/۲/۶

آدمها، دوست دارند زندگی آدمهایی را دنبال کنند که هنوز درگیر نشده اند. هر کس به نحوی درگیر میشود، هر کس به نحوی پایش گیر میشود. آدمها، دوست دارند تلاش آنها را در طول زندگی نظاره کنند. دوست دارند دست و پا زدنشان را ببینند و له له زدنشان را اشتیاقشان را برای تجربه کردن، شکست خوردن و پیروز شدن. در حالیکه خودشان، سالها غرق شده اند.۲ نظر:

ش. گفت...

راستی،
یه روزی من مثلن تو سال هشتاد و هش بود، کلِّ آهنگای فرشردتو دانلود کردم.
الان یادم افتاد.

ش. گفت...

ا؟ پَ حتمن تا حالاش خیلی عقب موندم.
با این سیستم فیلترینگ فرشرد هنو کنار نیومدم. اومدم میام می گیرم بقیه شم.