۱۳۸۹/۱/۲۲

پیری،
مث تارای سفیدی هست
که میون اون همه تار سیاه میزنه بیرون
هر کاریشون کنی
هر جوری مخفیشون کنی
آخرش، یکیشون میزنه بیرون، خودشو نشون میده
گندشون بزنن!
همدلی بازیکنای بارسلونا رو دارن
اوج بدبختی پیری هم زمانی ی که بخوای
با رنگ مو،
سر و همشو به هم بیاریهیچ نظری موجود نیست: