۱۳۸۹/۱/۱۵

چیزای عشقی 26

عزیزم، تو مث اون دربستی ای هستی که آخر شب آخر کار، سر راه خونه، به پست آدم میخوره.
۱ نظر:

پيچك زندگي گفت...

ساعت 10 و خورده شب...بارون مياد...من دلم هواي يار سفر كردمو كرده زدم بيرون...دادزد
"دربست..."
آشنابود...مادرش بود...

-تويي؟ بميرم الهي در به در اين خيابوني هنوز...در به در اين محل...

ديگه تو ماشين هم بارون مياد...زوزه هاپو هم موسيقي متنشه...دستاي من رو فرمون مي لرزه...بوي يارم مياد...