۱۳۸۸/۸/۱۶

هفت تیر
هفت تیر برای من به مانند خانه ی پدربزرگ می ماند، خانه ای که در سرتاسر آن خاطره داشته ام. نمیگذارم ویرانش کنند و به جایش یک برج بسازند.
هیچ نظری موجود نیست: