۱۳۸۸/۴/۷

تن ماهی ای که درش سیستماتیک باز نمیشود

موندم حکایت زندگیم شده این در تن ماهی که هیچ رقمه باز نمیشه، یا این بوی گند آشغال که هیچ نوعه از خونه نمیره. احتمال هردو بودنشم دیگه کلیشه ای شده.هیچ نظری موجود نیست: