۱۳۸۸/۲/۱۶

چیزای عادی 2

گلدان را برداشت. زیرش را تمیز کرد. سر جایش برگرداند، ولی مقداری آنور تر از جای قبلش. کمی خاک که در زیر گلدان بود، باز روی میز نشست.

هیچ نظری موجود نیست: