۱۳۸۸/۲/۱۵

چیزای عادی

او یک ماه به ماموریت رفت. قوطی خمیر دندان فقط تا نیمه خالی شد.

هیچ نظری موجود نیست: