۱۳۸۸/۱/۲۸

گوش کن

+ گوش کن. من از این شغل تـخمی متنفرم. ولی این شغل تـخمی، فقط مال منه. فهمیدی؟
(دلقک به فرد تازه کار گفت)

هیچ نظری موجود نیست: