۱۳۸۸/۱/۲۸

poker and life 7


در پوکر، شما تنها هستید. دلسوزی وجود ندارد (معنا ندارد). در زندگی نیز.

۱ نظر:

پيچك زندگي گفت...

:(
خب خودم مي دونم...تو ديگه نگو...