۱۳۸۸/۲/۱

چیزای عشقی 12

بیا زنگ یکی از خونه های آیفون ِ تصویری دار رو بزنیم، جلوش از هم کـیس بگیریم.

هیچ نظری موجود نیست: