۱۳۸۸/۱/۸

شاید بدون عنوان 4


دانشمندان، جدیدا از درمان کردن به ملال رسیده اند. درمان برای آنها به این معنی است که مشکلی را برطرف کنند. آنها میخواهند به روشی تازه برسند که در طی فرآیند درمان، نه تنها مشکل را برطرف کنند بلکه موجب اصلاح و پیشرفت بشر شوند. فکرش را بکنید شخصی دستانش درد میکند، علاوه بر آنکه بهبود میابد، دارای دو بال نیز میشود.


هیچ نظری موجود نیست: