۱۳۸۸/۱/۸

شاید بدون عنوان 3

همانطور که گفتم، میشود رد پای ناشناخته ترین موجودات را در جلوی خانه تان جستجو کرد. آنها را میشود احساس کرد، همانگونه که تازگی ی هوای صبحگاهی را میشود حس کرد.

هیچ نظری موجود نیست: