۱۳۸۸/۱/۹

در ستایش بوز و سینما 3


The Wrestler

Randy 'The Ram' Robinson: Goddamn they don't make em' like they used to.
Cassidy: Fcukin' 80's man, best sht ever !
Randy 'The Ram' Robinson: Bet'chr aass man, Guns N' Roses! Rules.
Cassidy: Crue!
Randy 'The Ram' Robinson: Yeah!
Cassidy: Def Lep!
Randy 'The Ram' Robinson: Then that Cobain puussy had to come around & ruin it all.
Cassidy: Like theres something wrong with just wanting to have a good time?
Randy 'The Ram' Robinson: I'll tell you somethin', I hate the fcukin' 90's.
Cassidy: Fcukin' 90's scuked.
Randy 'The Ram' Robinson: Fcukin' 90's scuked


پ.ن. فک کنم در ستایش بوز و سینما انتخابم رو برای صحنه های ناب بیشتر میکنه. به خاطر همین اسمش رو عوض کردم
پ.ن.2. شاید بگید این چه ربطی داره به بوز و سینما. اصولا همچین دایالوگ های نابی که تازت میکنن رخ نمی ده مگر اینکه در محیطی اینچنینی باشی.

هیچ نظری موجود نیست: