۱۳۸۷/۱۲/۲۰

لذت 3

پلک هایش را بست. دو انگشت اشاره اش را از آخرین بند خم کرد و بر بالای پلک هایش گذاشت. انگشتهای شست اش را بر زیر پلک ها گذاشت، به گونه ای که با بهم پیوستن انتهای انگشت شت و اشاره اش یک بیضی ایجاد میشد. و آرام، با حرکتی دایروی چشمهایش را مالش داد.

۱ نظر:

xak گفت...

xob in filmayi ke gofti bad nissan maxsoosan Gomorra ye filme dige ham hast Let The Right One In oonam xoobe vali hanoozam man be saxse In Bruges ro tarjih midam

Albatte Dooroogh chera Hunger ro
nadidam hanooz

In filmayi ham ke in baghal gozashti az chan tashoon xosham miyad man maxsoosan California Dreamin'