۱۳۸۷/۱۱/۱۳

در ترافیک

در ترافیک چیزی یافت نمیشود جز، ازدحام ماشین ها و دلتنگیهایی که با ها کردن، بر شیشه ها نقش میبندد.

هیچ نظری موجود نیست: