۱۳۸۷/۱۱/۱۳

گربه های آوانگارد فرانسوی

هوای بعد از بارش بارون همیشه بینظره و آرام بخش. بیرون رفتم که در این هوا سیگاری بکشم که متوجه شدم دو تا گربه ی مامانی در گوشه ای ملوسانه نشستند و دارن منو نگاه میکنند. بهشون محل نذاشتم و ادامه دادم. ولی اونا مدام نگام میکردند. فهمیدم جریان از چه قراره. احساس این آدمهای کنه ای رو کردم که نمیرن و نمیزارن دو نفر با خیال راحت برن تو کار هم. با نگاهی مطلع بهشون فهموندم که میدونم مزاحم آمیزشتونم ولی سیگارم تموم شه حتما میرم. اونا بازم نگام میکردن که یه گربه ی ناز دیگه به اونا پیوست. و تازه فهمیدم چه خبره، تیریسام*. اونا مطمئنا یه سمتشون برمیگشت به فرانسه و گربه های آوانگارد فرانسوی با اون روابط عجیب غریبشون. سریعا سیگارم رو خاموش کردم، قبل از اینکه شاهد روابط عجیب غریب تری مث گروپ سـکس** باشم.*threesome
** group s.ee.x

۱ نظر:

R² گفت...

من به شخصه از دو نفر خر گــِـی تصویر برداری کردم.