۱۳۸۷/۱۰/۳۰

آمریکایی جایی

این روزا، وقتی مادرم رو میبینم یه چیزی درونم میگه که داره میمیره. خیلی داغون میشم اگه بره از پیشم. بعضی وقتا شبا میرم تو تراس گریه میکنم. نمیدونم، انگار بهم الهام شده.
ولی با این حال، احساس میکنم اگه یه موشک قاره پیما داشتم و نشونش میگرفتم به سمت آمریکایی، جایی، هیچ وقت همچین حسی رو نداشتم.

هیچ نظری موجود نیست: