۱۳۸۷/۱۱/۱

1500 تومان

دوباره 1500 تومان. تا آخر ماه بعد. میدونم اندفعه هم نمی میرم. حداقل هزار پونصدمین باریه که 1500 تومان بیشتر ندارم.

۳ نظر:

R² گفت...

یک بسته سیگار فعلن, بعدن در موردش فکر می کنیم ~

man گفت...

حالا هی برو تاتر اینبار که مردی بهت می گم بعدش !‌:دی

ناشناس گفت...

چرا از دختری که فقط وقتی بهت زنگ میزنه که پول می خواد پول نمی گیری؟