۱۳۸۷/۱۱/۴

کالیفورنیا

امروز کاری نکردم. جز اینکه در رویای کالیفورنیا غوطه ور بودم و مُف دماغم رو میگرفتم.

هیچ نظری موجود نیست: