۱۳۸۷/۸/۷

مربی

شاگرد در برابر استاد مانند سنگیست که در دستان من است. به هر جا که بخواهم پرتابش میکنم.

هیچ نظری موجود نیست: