۱۳۸۷/۸/۳

تلاش

او برای آنکه گذشته را به حال بیاورد، تلاش زیادی کرد که از توانش خارج بود.

هیچ نظری موجود نیست: