۱۳۸۹/۱۱/۲۹


وقتی دلیلی برای خندیدن نداری، گریه کردن هم بی فایدست. فرداهای در دوردست هم بدرد آگهی های تبلیغاتی میخوره. جرات داشته باش، رو به رو شو با این حقیقت، که دلیلی برای خندیدن وجود نداره.‏‏‏‏ سادست! خودتو گول نزن. دلیلی برای خندیدن وجود نداره. ولی گریه نکن! به چیزی متوسل نشو.‏ قبولش کن. بپذیرش.‏

هیچ نظری موجود نیست: