۱۳۸۹/۱۱/۹

tip of the day 89

ادمهایی که به نفس سانسور کردن/شدن اعتراض دارند و خودشان دست به سانسور کردن میزنند، بزرگترین مانع بشر برای رسیدن به دنیایی بهتر هستند.

هیچ نظری موجود نیست: