۱۳۸۹/۷/۳


اولین محکمه ای که آدم در آن محکوم میشود وجدان است. مخوف ترین حکمی که نیز میتوان برای آدمی صادر کرد حکم وجدان است. به این دلیل که این حکم، فاقد ضمانت اجرایی در واقعیت است، بدین معنا که همانند مجازات بدنی نیست و فقط یک گزاره است، تنها راهی که آدمی برای سازگاری با آن میابد فرار و فاصله گرفتن از آن است. همین است که میبینیم فردی سالها برای فرار از آن، گونه ای خاص از زندگی کردن را پیش میگیرد.

۱ نظر:

ش. گفت...

آلفرد!
دلم می‌خواس آی‌دی‌تو داشتم.