۱۳۸۹/۳/۲۵

جام جهانی

امروزه تیم ها اشتیاق برای پیروزی را با ترس از شکست عوض کرده اند. دنیا محتاط تر شده است، محافظه کاران باز قدرت گرفته اند، کوکالا سری نوشابه های رژیمی خود را عرضه و گسترش داده است، رکود اقتصادی به مانند موریانه به همه جا رسوخ کرده است و دنیا پر از کثافت کاری شده است. امید آفریقاییان به ساق پاهای دروگبا دوخته شده است و مورینیو در ورشگاه بارسلونا دور افتخار و پیروزی میزند! بی ربط نیست! گر صدا ها از درون خفه شوند، ووووزلا ها پیدایشان میشود تا یافت شود گوش شنوایی.
۱ نظر:

Noosha گفت...

Very sad :( vali hata tu in sharayet baz ham man fek mikonam mourinio tu jave atarod zende mimune vali tu barcelona na :d