۱۳۸۹/۱/۱

tip of the day 70

با زبان و ادبیاتی که نگاهتان استفاده میکند آشنا شوید و کاملا آنرا بشناسید. گاهی اوقات ممکن است افسارش از دست شما خارج شود و همه چیز را برملا سازد.

هیچ نظری موجود نیست: