۱۳۸۸/۱۲/۱۸

tip of the day 63

بازی های جدید شروع کنید. بازی کنید. سرگرم میشوید. اینگونه، سنگینی ی گذر زمان قابل تحمل تر میشود. ولی تنها حواستان باشد در بازی ای که خود آغازگرش هستید، بازنده نشوید.
۱ نظر:

Mute Vision گفت...

اشتباه من در این بود که همیشه بازی ها رو جدی دونستم .