۱۳۸۸/۱۲/۱۰

tip of the day 58

صدایت را اگر نمی شنود، مشکل شنوایی ندارد، دیگر نمیخواهد بشنود. بلند کردن صدا فایده ای ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: