۱۳۸۸/۱۱/۴

باغ بی برگی

بر این سرزمین چه رفته است
که از زمستانش فقط، درختان بی برگش مانده است؟


هیچ نظری موجود نیست: