۱۳۸۸/۸/۹

tip of the day 45
شهوت، اگر با حسرت یا نوستالژی ترکیب شود، میشود بزرگترین بمب اتمی، و درونت را ویران میکند.هیچ نظری موجود نیست: