۱۳۸۸/۶/۳۰

چیزای عشقی 23
عزیزم، تو بزرگترین اپوزیسیونی هستی کـه تا حالا در مقابل من تشکیل شده. سرکوب بشو نیستی که نیستی.