۱۳۸۸/۵/۳۰

کمی دور


زندگی ما شده، دور زدن های احمقانه
گاهی در جهت شاخک های زمان، گاهی بر خلاف آن

۱ نظر:

Oracle گفت...

می گفت:
نه راهی هست که به جایی رسد
نه جایی که به راهی
...
I.IOIVII