۱۳۸۸/۳/۱

عجایب دنیا

یکی دیگر از عجایب دنیا صف نان بربری است. در آنجا دولت تعیین میکنند، دختر خواستگاری میکنند و حتی ریزبینانه ترین نقد ها، در مورد آخرین آلبوم باب دیلان را ارائه میدهند.


هیچ نظری موجود نیست: