۱۳۸۸/۳/۱

عجایب دنیا 2

یکی دیگر از عجایب دنیا، گیره ی لباس، روی بند است. عجب موجود آویزانیست.


۱ نظر:

خشایار گفت...

انگار تو هم از اونایی هستی که زیاد و خوب فکر می کنن