۱۳۸۸/۳/۴

چیزای عشقی 17

شگفت انگيزترين نكته در مورد تو اينه كه، عزيزم هر وقت با تو اَم، نميفهمم چجوري كارمون به تخت ميكشه.