۱۳۸۸/۲/۵

tip of the day 11

معجـزه، همراه با دود است.

پ.ن. ما بقی پدیده های خارج از تصور را معجـزه ندانید.

هیچ نظری موجود نیست: