۱۳۸۸/۱/۳۱

دوازده سال سابقه ی کار

دارای زن و دو بچه است، دوازده سال سابقه ی کار و از لحاظ قدرت جـنسی، ضعیف. خـود ارضـایی برای او، به گونه ای یک پاسخ دفاعی است. مانند کسی که در مقابل حملات عصبی، شروع به خوردن میکند.

هیچ نظری موجود نیست: