۱۳۸۸/۱/۱۷

شاید بدون عنوان 5

شاید فردریکو با آن لباس ژنده و کلاه مضحکش، اگر روزی دوبار، دور میدان را میچرخید و از خودش ژان گولر بازی در می آورد، اکنون از گرسنگی نمیمرد.


هیچ نظری موجود نیست: