۱۳۸۸/۱/۷

لذت 8

دستم را در شلوارم میکنم. وَر میروم با آنجا که باید ور بروم.

۱ نظر:

پيچك زندگي گفت...

خوش بگذره......................
نوش جان........................