۱۳۸۷/۱۲/۲۴

در ستایش بوز و سینما 1

Blue velvet 1986

" Jeffrey Beaumont: Man I like Heineken! You like Heineken?
Sandy Williams: Uh- Well, I've never really had a Heineken before.
Jeffrey Beaumont: You never had a Heineken before?
Sandy Williams: My dad drinks Bud.
Jeffrey Beaumont: King of beersپ.ن. باید حادثه ی مهمی باشد، قسمتی از یک فیلم که مدت ها پیش دیده ای در ذهنت همچنان جریان داشته باشد. میخواهم جاودانه های فیلم ها در مورد آبــجو را در اینجا به ثبت برسانم.

هیچ نظری موجود نیست: