۱۳۸۷/۱۲/۹

ناشناس

تحمل گرما غیر ممکن است. کمرم درد میکند. دستهایم جان ندارد که وزن بدنم را روی آنها بندازم. نگاهی به زیر میکنم. غریبه ای می بینم. از سر تا پایش نا آشناست. هیچ جای بدنش را نمیشناسم. من اینجا چه میکنم؟

۱ نظر:

arishmass گفت...

az ma miporsi?