۱۳۸۷/۱۲/۴

سوت بلبلي

صبح است
رهگذري سوت بلبلي ميزند
بلبلان خاموش اند

۲ نظر:

سهيل گفت...

در ميان خاموشي بلبلان پر كلاغ ها هم از اين روسياهي سفيد شد

مسیح بر کوه زیتون گفت...

خوشمان آمد.