۱۳۸۷/۱۱/۲۸

توافق دو طرفه بر سر اشتراک فضا

سیگار میکشم. کبوتری نیز بر روی شاخه ی درختی نشسته است. باهم زیبایی لحظات را تقسیم میکنیم.

۱ نظر:

R² گفت...

where is my Air-Gun ?
label : iranian guy