۱۳۸۷/۱۲/۱

27 ضربه

کسی کشته شده بود. با چاقویی تکه تکه شده بود. 27 ضربه. همگان در بهت بودند. این جنایت شنیع فقط از یک روانی میتواند سر بزند.
سرش را به مبل تیکه داده بود. دستانش را روی دسته های مبل گذاشته و خودش را رها کرده بود. چشمانش بسته و لبخندی بر روی لبانش بود. همه از او به عنوان یک روانی میترسیدند. احساس قدرت میکرد.
صدایی به گوشش رسید. چشمانش را باز کرد. رنگش پرید. خنده اش محو شد. همکارش بود. گفت:" کجایی؟ رئیس کارت داره "

۱ نظر:

Anonymous گفت...

alie! jedi migam...jomle ha mokhtasar,kafi va tasir gozarand ke baes mishe nasre kheili ravani dashte bashi! hamchenin...mese in mimoone ke daram ye kare tarjomeye aali az dastan kootahaye italiyayee ye moaser mikhoonam!:D